For mer informasjon om tilbudet ber vi deg kontakte avdelingsleder for Barn og unge.