Det overordnede målet er å skape et godt grunnlag for økt aktivitet og deltakelse i eget lokalmiljø.