Målet for rehabiliteringen avhenger av den enkeltes problemstillinger og ønsker.

Helse handler om kroppsfunksjoner/strukturer, men er også avhengig av ulike miljøfaktorer, personlige faktorer, de muligheter en har for å mestre aktiviteter, og ikke minst om evnen til å kunne delta sosialt og i samfunnslivet.
 
Vi ønsker å bidra til at et opphold hos oss skal gjøre den enkelte bedre rustet til å ta vare på egen helse gjennom blant annet å

  • Motivere til livsstilsendringer
  • Lære å bedømme sin egen kapasitet og begrensninger
  • Bygge opp eller vedlikeholde sin fysiske kapasitet og psykiske overskudd.
  • Styrke motivasjon for endring gjennom psykisk mestring og økt fysisk kapasitet.
  • Tilegnelse av ferdigheter og mestringsopplevelser for å styrke selvtillit og motivasjon med fokus på aktivitet og kosthold.
  • Eventuelt komme tilbake til arbeid/utdanning eller annen deltakelse i samfunnet.