Aktivitetene tilpasses individuelt, men foregår i grupper på 4-9 personer i hver gruppe. Gruppene blir satt sammen på bakgrunn av både alder, diagnose og funksjon.

Aktivitetene foregår både innendørs, utendørs og i basseng. I tillegg til behandlingstilbudet på dagtid, legges det til rette for valgfrie aktiviteter og sosial omgang ettermiddag- og kveldstid, samt i helger. Tilbudet for barn og unge består av 3-4 aktivitetsøkter daglig, samt en skoleøkt daglig. Dette over en periode på  2-2,5 uker.