Den organiserte aktiviteten foregår mellom kl. 09.00 og 15.00, og inneholder i tillegg
til tilpasset fysisk aktivitet, også samtaler og undervisning. Oppholdene er basert på gruppeinntak, hvor gruppene tas inn og avslutter oppholdet samtidig. Oppholdene har en varighet på 2-4 uker.

Teamet består av leger, fysioterapeuter, idrettspedagoger, ergoterapeut, sykepleiere, rideinstruktør, sosionom og faglærer ernæring og klinisk ernæringsfysiolog. Arbeidskonsulent og psykolog er også tilgjengelige.