Alle barn og unge i skolepliktig alder får tilbud om skole mens de er på opphold hos oss. De som er elever i videregående skole får tilbud om undervisning i basisfag.

Her kan du lese mer om innholdet i skoletilbudet.