HELSEiARBEID
HelseIArbeid (tidligere iBedrift) er et samarbeidsprosjekt mellom spesialisthelsetjenesten, NAV, primærhelsetjenesten, arbeidstaker og arbeidsgiver. Tilbudet består av en avklaring/undersøkelsesdel og et mestringsopphold - begge er lavterskeltilbud, men skal ikke erstatte vanlig behandling i kommunen. Bedriften trenger heller ikke være tilknyttet HelseiArbeid. Kriterier for å kunne søke:

  1. Er du i et arbeidsforhold og står i fare for å bli sykemeldt/er sykemeldt? Har du vanskeligheter med å legge om strategien din i forhold til håndteringen av dine helseplager?
  2. Trenger du hjelp til å bli trygg på at din smertefulle og vanskelige tilstand kan bedres ved kognitiv tilnærming?  Dvs at man kan «tenke» seg til en bedring gjennom økt trygghet av sin tilstand og økt kunnskap om hvilke strategier som er gunstig å velge ved plager.

Da kan mestringsopphold eller poliklinisk avklaring være hensiktsmessig.