Henvisninger til rehabilitering for pasienter bosatt i Nord-Norge skal sendes til:
Regional vurderingsenhet
Rehabiliteringsklinikken UNN
Postboks 1, 9038 Tromsø

Tlf: 77 62 72 35 eller 77 66 94 34

Henvisningsskjema Helse Nord RHF