Henvisninger for pasienter bosatt i Helse Vest skal sendes til:
Regional Vurdering for Rehabilitering
Øvre Nessetunvei 2
25221 Nessetun

Tlf: 55 91 85 40

Henvisningsinformasjon