Sentralt hos oss står brukerens medvirkning og ansvar for egen rehabiliteringsprosess. Vi forventer at du som kommer til oss er positivt innstilt på å delta aktivt mens du er her, og at du allerede før du kommer har gjort deg opp noen tanker om hvordan du kan opprettholde et fornuftig aktivitetsnivå etter oppholdet hos oss. Hva liker jeg å gjøre? Liker jeg å trene med andre eller for meg selv? Liker jeg best å være ute eller inne? Hvilke muligheter har jeg hjemme? Dette er lure spørsmål å stille seg allerede før du kommer til oss.

Vi ønsker at de brukerne som har en individuell plan tar den med når de kommer hit. Vi kan også initiere arbeidet med en individuell plan som følges opp i hjemkommunen.

Det legges tilrette for eventuelle ønsker om besøk av både pårørende og evt helsepersonell fra hjemkommunen, og det kan gjennomføres samtaler og opplæring ved behov.