Etter endt opphold sendes det en tverrfaglig epikrise til innsøkende lege og fastlege, samt til pasienten selv. Etter ønske eller ved behov kan epikrisen også sendes til fysioterapeut eller andre i hjelpeapparatet som er involvert med pasienten.