Med tilpasset fysisk aktivitet som hovedvirkemiddel mener vi aktiviteter som kan gi både fysisk, psykisk og sosial trening. Dette innebærer at mye av oppholdet fokuserer på trening og aktivitet - både under veiledning, men også på egenhånd. Vi ønsker å fokusere på mulighetene fremfor begrensingene og gi den enkelte positive opplevelser knyttet til det å bruke egen kropp aktivt.
Aktiviteter/helsesport: friluftsliv/uteaktivitet, basseng/svømming, gymsalaktiviteter, ulik styrke- og kondisjonstrening med og uten apparater, funksjonell trening, balanse og bevegelighetstrening, avspenning, etc. 

Funksjonell trening er å øve seg på/trene funksjoner for å kunne mestre daglige aktiviteter som er viktige for den enkelte. Det kan være å reise/sette seg, forflytte seg, gå med eller uten hjelpemidler, gå i trapp, kle på seg, lage seg mat etc. Aktivitetene kan være sammensatte og komplekse (som f.eks. å utføre kontorarbeid eller å lage middag), eller mindre sammensatte (som f.eks. å kneppe knapper, gå i trapp eller forflytte seg fra stol til seng/benk). Alle disse hverdagsaktivitetene har stor betydning for den enkelte og oppleves meningsfulle og er med å fremmer mestring av hverdagslivet.

Vi har i tillegg samarbeid med ulike fagpersoner og brukerorganisasjoner, spesielt knyttet til diagnoseopphold for personer med MS og Parkinson. Det foregår ellers en del undervisning/prosessarbeid innen aktuelle tema.

Frisklivssentraler er viktige samarbeidspartnere i forhold til oppfølging, og i forhold til det videre tilbud brukerne får når de kommer hjem.