Personer som trenger hjelp eller tilsyn utenom aktivitet må ha med ledsager.
Her kan du lese mer om ledsagerfunksjonen