Med tilpasset fysisk aktivitet som hovedvirkemiddel mener vi aktiviteter som kan gi både fysisk, psykisk og sosial trening. Dette innebærer at mye av oppholdet fokuserer på trening og aktivitet - både under veiledning, men også på egenhånd.  

Aktiviteter tilpasset rullestolbrukere: friluftsliv/uteaktivitet, basseng/svømming, gymsalaktiviteter, ulik styrke- og kondisjonstrening med og uten apparater, bevegelighetstrening, avspenning, etc.

Frisklivssentraler er viktige samarbeidspartnere i forhold til oppfølging, og i forhold til det videre tilbud brukerne får når de kommer hjem.