Nordland Fylkeskommune har et juridisk og finansielt ansvar for undervisning til barn/ungdom innlagt på helseinstitusjon. Skoleavdelingen ved Valnesfjord Helsesportssenter består av 3 spesialpedagoger/lærere som er administrativt tilknyttet Mellomåsen skole og voksenopplæring i Bodø.

Kontaktpersoner for skoleavdelingen på VHSS er;
Marit SolengElisabeth Jenssen og Kristin Monsen

Innholdet i det pedagogiske tilbudet varierer avhengig av den enkelte elevs spesielle behov. Det gjelder både faglige, sosiale og medisinske forhold. Vektlegging av pedagogisk tilrettelegging, tilpasset opplæring og vanlig undervisning vil derfor bli ulik fra elev til elev.

Vanligvis har alle barn og unge i skolepliktig alder en skoletime per dag mens de er på opphold hos oss. Dette gjelder unge som går på videregående skole. Undervisningen foregår i små grupper på ca. 4 elever pr. time, ofte i aldersblandede grupper. Skolen gir elevene et individuelt tilpasset opplegg. Innholdet i undervisningen er det samme som i vanlig skole og vi følger grunnskolens læreplaner. Skoletilbudet består av ei arbeidsøkt per dag. Ledsagerne følges opp med individuelle samtaler.
 
Skoleavdelingen er en del av det tverrfaglige habiliteringsteamet. I samarbeid prøver vi å bidra til at lokale skoler og hjelpeapparat for øvrig, får tilført kompetanse innenfor fagfeltet "tilpasset fysisk aktivitet" slik at elevene får tilstrekkelig hjelp til å mestre hverdagen i oppfølgingen.