Samarbeid med lokalt nettverk er sentralt for å sikre best mulig oppfølging etter endt opphold. Barnets lærer og evt andre fagpersoner fra barnets hjemsted inviteres til et besøk på 1-2 dager i løpet av oppholdet.