Teamene rundt de ulike gruppene er tverrfaglig sammensatt og jobber prosessorientert med utgangspunkt i den enkelte pasients/brukers mål.  På bakgrunn av dette kan sammensetningen variere mellom legespesialister, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeut, idrettspedagoger, spesialpedagoger, helsesekretærer, miljø/helsefagarbeidere, aktivitører, klinisk ernæringsfysiolog, ernæringskonsulent, sosionom og arbeidskonsulent.

Grunnbemanningen består imidlertid alltid av idrettspedagog, lege og fysioterapeut.