Sterk nok til å stå i jobb (Illistrasjonsbilde)
Sterk nok til å stå i jobb (illustrasjonsbilde).

Målgruppe:

  • Personer med sammensatte plager og komplekse behov, og som enten er sykemeldt, går på AAP og/eller har nedsatt arbeidsevne slik at de har utfordringer med å søke eller beholde inntektsgivende arbeid.
  • Personer i yrkesaktiv alder med realistisk mulighet for og/eller ønske om arbeidsdeltakelse.

Innsøking uavhengig av diagnose. Det forventes at den enkelte er ferdig medisinsk utredet eller tilstrekkelig medisinsk utredet, og at lokale tiltak er utprøvd, slik at et ARR opphold kan  nyttiggjøres på best mulig måte.

Målsetting:

Et ARR-opphold ved VHSS skal være del av en tiltaksplan der yrkesaktivitet er et overordnet mål.

Organisering og innhold

ARR er et døgnbasert tilbud i gruppe på ca 12-15 deltakere.

Varigheten av et slikt opphold er 3-4 uker.

  • Arbeidsgiver/NAV skal være orientert om oppholdet for kontakt og samarbeid før-, under- og ev. etter ARR-opphold.
  • Vi har fokus på samhandling mellom de aktører som er rundt deltakeren, som arbeidsgiver, NAV, bedriftshelsetjeneste og fastlege.
  • ARR teamet er tverrfaglig og består av idrettspedagog, fysioterapeut, lege, arbeidskonsulent og psykiatrisk sykepleier. Det er også koblet til klinisk ernæringsfysiolog og psykolog til teamet.
  • Vi anvender blant annet fysisk aktivitet, friluftsliv, mindfulness, samtaler, undervisning, prosessarbeid i vår rehabilitering.

Eksempel på hvordan en ukeplan kan være:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

09.00

Gymsalaktivitet

   Fysiotime

    Yoga

Undervisning Kosthold/Søvn

  Gymsal

10.30

Sansetur ute

Undervisning

Arbeidsliv

Friluftslivtur hele dagen på tvers av grupper.

 

Valgfri Aktivitet på tvers av gruppene

Tema:

Verdier/ Tankens kraft

11.45  Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

13.00

Intervalltrening

Egen tid

Uteaktivitet

Uteaktivitet

Intervalltrening

Ute

14.00

Avspenning

 

 

Styrketrening

 

Basseng

  

Yoga

 

God HelgJ