Målgruppe:

Personer som er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt med uavklart tilstand innen muskel og skjelettskader og/eller vanlige psykiske helseplager. Opphold som tiltak for de som trenger mer veiledning i egen helsesituasjon.

Organisering og innhold:

Oppholdet gjennomføres ved Valnesfjord Helsesportssenter.

I motsetning til arbeidsrettet rehabilitering (3-4 uker), der hovedvirkemiddelet er tilpasset fysisk aktivitet, er mestringsoppholdet bygget rundt endrings- og omstillingsarbeid.

Oppholdet har som mål å kunne styrke den enkeltes grunnlag for tiltak i forhold til egen smerte- og livssituasjon. Mestringsoppholdet varer i 5 døgn.  Opphold skal tilbys innen 4 uker etter at VHSS har mottatt henvisningen. 

Henvisning gjøres fra Helse i Arbeid poliklinikker på sykehus.