Målgruppe:

Personer som er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt med uavklart tilstand innen muskel og skjelettskader og/eller vanlige psykiske helseplager.

Organisering og innhold:

iBedrift har poliklinikker i Bodø og i Valnesfjord som er bemannet med fysioterapeuter, og er tilknyttet medisinskfaglig ansvarlig overlege. Det skal være kort ventetid for undersøkelse/avklaring. Ved poliklinikkene er det mulighet for undersøkelse/avklaring for personer med muskel-/skjelettplager. Henviste pasienter kan også få tilbud om å delta på 5-dagers mestringsopphold. Dersom du har spørsmål om tilbudet, ta kontakt med IA-rådgiver for din virksomhet eller VHSS.